Visitation og takster

Familiebo oplyser gerne om ledige pladser og de forskellige muligheder for familieforløb, vi kan tilbyde. Familier indskrives på Familiebo efter SEL § 107, som midlertidigt botilbud til psykisk og socialt sårbare familier. Familier indskrives til døgnophold efter SEL § 52, stk. 3 nr. 4.
 

Visitation foregår i samarbejde mellem den anbringende kommune og Familiebo. Vi lægger stor vægt på et loyalt, tæt og forpligtende samarbejde med familiens sagsbehandler og den pågældende kommune. Hvert ophold etableres ved, at vi indgår en kontrakt med den pågældende kommune, som vi herefter løbende holder opdateret med tilbagemeldinger på forløbet.
 

Takster 2019 (Samme pris som 2018)

Taksten er inkl. pædagogisk døgndækning m. nattevagt. 

 

Døgn

Pr. døgn

Pr. mdr.

Voksen

1.980,-

59.994,-

Barn

1.296,-

39.269,-

Søskende

904,-

27.391,-

§ 66 Forlader forældre barnet, kan barnet blive på Familiebo, indtil anden foranstaltning er fundet.

2012,-

60.963,-

Kost

Voksen: 50,-

Barn over 2 år: 25,-

1500,-

750,-

Husleje

66,-

2000,-

 

 

Ambulant

Hverdage

Pr. time kl. 06 - 17

Weekender og helligdage samt 17 - 06

§ 52

Familiekonsulent / Støtte i hjemmet – Udslusning Ambulant

Samarbejde med plejefamilier

Samværssted

500,-

Inklusiv: Forberedelse til og deltagelse i møder. Indsats iflg. Handleplan.

Systematiske observationer, beskrivelser, rapport.

Eksklusiv: Kørselstid (samme timepris)+ statens høje takst

750,-

Inklusiv: Forberedelse til og deltagelse i møder. Indsats iflg. Handleplan.

Systematiske observationer, beskrivelser, rapport.

Eksklusiv: Kørselstid (samme timepris)+ statens høje takst

§ 11

Afgrænset indsats

Familien kan deltage ambulant i de møder der foregår ugentligt eller andre aftalte forløb.

500,-

Inklusiv: Forberedelse til og deltagelse i møder. Indsats iflg. Handleplan eller ift. afgrænset indsats.

Systematiske observationer, beskrivelser, rapport.

Eksklusiv: Kørselstid (samme timepris)+ statens høje takst

750,-

Inklusiv: Forberedelse til og deltagelse i møder. Indsats iflg. Handleplan eller ift. afgrænset indsats..

Systematiske observationer, beskrivelser, rapport.

Eksklusiv: Kørselstid (samme timepris)+ statens høje takst

 

Planlægning af forløbet

Nye familier inviteres til at komme på et forbesøg sammen med deres sagsbehandler. Her vil de møde forstanderen og en pædagog, der viser rundt i huset, svarer på spørgsmål og fortæller om, hvad forløbet vil indebære. Inden familien flytter ind, holder vi et visitationsmøde med familien og familiens sagsbehandler, hvor den første periode af opholdet på Familiebo planlægges. Her tager vi udgangspunkt i familiens handleplaner med de mål og delmål, som er aftalt med hjemkommunen. Statusmøder mellem familien, rådgiveren og Familiebo aftales efter behov. 

Læs mere her