Ambulante tilbud

Vi tilbyder ambulante, afgrænsede forløb.

F.eks. kan familier og gravide deltage i et 12 ugers forløb, vi kalder Tema Café. Hver tirsdag og torsdag fra kl. 10 - 12 er der Café med relevante emner, og vi slutter med at spise frokost sammen.

 

Vi har også mulighed for at varetage familiekonsultent opgaver i familiernes hjem. Ring og tal med os, om vi sammen kan finde en løsning på et behov.

 

Læs mere om takster og visitation her