Familiebo - en mulighed for en ny fortælling

Familiebo er et socialpædagogisk familieopholdssted for socialt eller psykisk sårbare børnefamilier (SEL § 52,3.4 og § 107). Vi har plads til 7 familier i vores store og hyggelige herskabsvilla midt i Vejle by, tæt på grønne naturområder.
 

Familiebo hjælper og støtter familierne og afklarer, hvad der sker, når børn og forældre er sammen. Hvis der er noget, der bliver for vanskeligt, kompenserer vi i kontakten mellem børn og forældre.
 

Alle familier er forskellige. Derfor arbejder vi på Familiebo med individuelt tilrettelagte forløb, der sammensættes, så de passer præcis til den situation, familierne står i nu. Vi ser det enkelte menneske med egne særlige ressourcer og udfordringer. Dette menneskesyn gør, at alle familier mødes med stor respekt, indlevelse, faglighed og humor i et hus, hvor der både stilles krav og gives støtte for at fremme læring og motivation.
 

Personalegruppen består af socialfaglige medarbejdere med mange års erfaring og faglig ekspertise inden for det pædagogiske arbejde med sårbare børn og familier. I trygge og hjemlige omgivelser skaber vi de bedste betingelser for, at børn, fædre og mødre kan udfolde og udvikle sig sammen i familien og som enkeltpersoner.

Familiebos socialpædagogiske indsats til hele familien kan suppleres med ekstern bistand, idet vi samarbejder med andre faggrupper. Bl.a. psykologer, sundhedsplejersker, terapeuter og praktiserende læger.
 

Familiebo er en selvejende institution, der drives af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem.