Målgruppe

På Familiebo modtager vi familier, som har en socialt og følelsesmæssigt belastet baggrund, familier i krise og familier, hvor forældrene er meget unge eller umodne. Det kan også være familier, hvor en eller begge forældre har kognitive funktionsnedsættelser eller lettere psykiske lidelser. Kommende forældre kan få et ophold på Familiebo under graviditeten.
 

Familiebo indskriver ikke familier, hvor forældre er behandlingskrævende pga. svære psykiske lidelser eller har et aktivt misbrug.
 

Familier indskrives på Familiebo efter SEL § 107.