Forældrekompetence-undersøgelse

På Familiebo har vi stor erfaring med at tilrettelægge familiearbejdet ud fra forældrekompetenceundersøgelser (FKU) og handleplaner, som hjemkommunen har udarbejdet i samarbejde med familien.

Handleplanen og FKU'en udgør et konstruktivt værktøj for arbejdet på Familiebo og giver et godt udgangspunkt for at kunne etablere et positivt samarbejde med forældrene omkring barnet.

FKU kan tilkøbes og udføres på Familiebo. Det er en selvstændig undersøgelse, som forløber parallelt med Familiebos pædagogiske undersøgelse, og er således ikke forbundet med Familiebo, med mindre forældrene giver deres tilsagn til, at Familiebo kan læse FKU'en.

Vi samarbejder med forskellige aut. cand.psych.'er, som alle har erfaring med udarbejdelse af FKU. Familiebo formidler kontakten mellem hjemkommune og psykolog. Yderligere aftaler foregår mellem forældre, hjemkommune og psykolog.


 

Læs mere om vores samarbejdspartnere