Personale

På Familiebo er der ansat 4 fuldtidspædagoger, 2 pædagogiske nattevagter, 2 socialrådgivere, 1 pædagogisk medhjælper, forstander, samt fast tilknyttede vikarer, der tilkaldes efter behov.
Personalet modtager regelmæssig ekstern supervision og efteruddannes både internt på Familiebo og eksternt på uddannelsessteder. Vi har blandt andet medarbejdere med efteruddannelse i Marte Meo, Sandplay, det narrative perspektiv, terapeutiske samtaler med børn, tidlig frustration og systemisk tilgang, samt certificerede medarbejdere i neuroaffektiv udviklingspsykologi v. Susan Hart.