Personale

På Familiebo har vi, når alle pladser er fyldt, 7 fuldtidspædagoger, pædagogisk nattevagt, 1 socialrådgiver, 1 pædagogisk medhjælper, forstander, samt fast tilknyttede vikarer, der tilkaldes efter behov.
Personalet modtager regelmæssig ekstern supervision og efteruddannes både internt på Familiebo og eksternt på uddannelsessteder. Vi har blandt andet medarbejdere med efteruddannelse i Marte Meo, Sandplay, det narrative perspektiv, terapeutiske samtaler med børn, tidlig frustration og systemisk tilgang, samt certificerede medarbejdere i neuroaffektiv udviklingspsykologi v. Susan Hart.

Forstanderen er uddannet socialpædagog og har diplomuddannelse i ledelse samt Master i offentlig ledelse ved SDU.