Husets historie

Familiebos store herskabsvilla blev opført i 1926 af overlæge Johannes Buchholtz og fik deraf navnet Buchholtzminde. 20 år senere åbnede villaen som et spædbørnehjem drevet af Foreningen Kvindehjælpen, hvilket senere blev til foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem, som driver institutionen i dag. Buchholtzminde fungerede som et spædbørnehjem i 14 år og blev renoveret og ombygget, så husets garage blev til køkken, og en ny fløj gav plads til en spisestue. I 1950 havde institutionen plads til 37 spædbørn.
 

I 1960, hvor behovet for spædbørnspladser ikke længere var så udtalt, blev Buchholtzminde omdannet til et lærlingehjem for unge kvinder i alderen 16 til 21 år, der havde ekstra behov for støtte. De mange stuer og små værelser blev moderniserede, så der fremover var 7 enkeltværelser og 4 dobbeltværelser til brug for 15 kvindelige lærlinge. I 1966 ændrede hjemmet navn til Ungdomspensionen Overlæge Buchholtz Minde og blev nu et behandlingssted for unge kvinder. Syv år senere var institutionen også åben for unge mænd.
 

Ungdomspensionen fortsatte helt op til 1985, hvorefter huset i 4 år fungerede som en børne- og ungdomspension for 12 børn og unge i alderen 0 - 18 år. Da institutionen lukkede, stod huset mere eller mindre tomt i 1½ år frem til midten af 1991, hvor villaen blev sat i stand til det nye socialpædagogiske opholdssted og familietilbud Familiebo. Året efter åbnede Familiebos Børnehave med plads til 18 børn herunder børnene fra de familier, som boede på Familiebo. Børnehaven lukkede igen i 2011 for at give mere plads til arbejdet med sårbare familier.