Ledelse

Som selvejende institution ledes Familiebo af en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer udpeges af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. 
 

Grethe Albinus er forstander på Familiebo, uddannet socialpædagog. Master i Offentlig Ledelse fra SDU 2018.

Lene Schousboe er stedfortræder, uddannet socialpædagog.