Ledelse

Som selvejende institution ledes Familiebo af en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer udpeges af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. 

Lene Schousboe er Konstitueret Leder, uddannet socialpædagog.