Ledelse

Som selvejende institution ledes Familiebo af en bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer udpeges af foreningen Jysk børneforsorg/Fredehjem. 
 

Grethe Albinus er forstander på Familiebo.