Bestyrelsen

Som selvejende institution ledes Familiebo af en bestyrelse udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem.
 

Familiebos bestyrelse og kompetencer:

  • Formand: Peter Haahr, Vejle. Speciallæge.
  • Næstformand: Martin Hjort Jensen, Vejle. Gårdejer.
  • Medlem: Kit Kielstrup, Vejle. Daglig leder, LæringsCenter Brejning, Vejle Kommune. Tidligere formand for Børn- og ungeudvalg i Vejle.
  • Medlem: Helle Stork, Vejle. Specialkonsulent i Billund Kommune. Tidligere hhv. familiechef i Vejle og familie- og forebyggelseschef i Billund
  • Medlem: Tidligere borgmester i Vejle og præst, Flemming Kristensen, Vejle
  • Medarbejderrepræsentant: Kirstine Thomsen