Aktiviteter barn og forældre

I løbet af ugen tilbydes aktiviteter ud af huset. Det kan for eksempel være babysvømning, som er en givende måde for barn og forældre at være sammen på. Den fysiske kontakt og store opmærksomhed på hinanden styrker relationen mellem forælder og barn, og bevægelse i vandet kan både få babyer og voksne til at le og give familien en god og sjov oplevelse sammen. Derudover er der tilbud om babyrytmik, hvilket danner en god ramme for at udforske børns rytmesans og kreativitet. På det lokale bibliotek og i en lokal kirke, tilbydes legestue, hvor børnene møder jævnaldrende, og de voksne kan snakke med andre forældre. Nybagte mødre opfordres til at deltage i mødregrupper ude i byen. 

HØJTIDER OG TRADITIONER

På Familiebo sørger vi for i fællesskab at fejre årets højtider og traditioner, som man gør i de fleste børnefamilier. Beboernes fødselsdage fejres på Familiebo. Ønsker familien selv at fejre en begivenhed, hjælper vi gerne med det. 

TILKNYTNINGSSTØTTENDE SAMVÆR

På Familiebo arbejder vi målrettet med relationen mellem forældre og barn. Vi viser konkret og taler om, hvordan vi bedst muligt støtter barnets tilknytning og udvikling. Vi giver dagligt vejledning i at tage bedst muligt vare på barnet og taler om emner som amning, ernæring, søvn og om barnets signaler.
Ved hjælp af metoden Marte Meo sørger vi for at bringe forældrenes egne erfaringer i spil, så de motiveres til at gøre mere af det, de allerede gør godt. Barnet er hele tiden omdrejningspunktet, og vi lægger mærke til og taler om, hvad barnet viser os, mens vi sidder sammen, og hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan reagere på dets signaler. Det overordnede formål er at styrke forældrenes opfattelse af sig selv som mor eller far og deres evne til at se og aflæse deres barns behov.