Bestyrelsen

Som selvejende institution ledes Familiebo af en bestyrelse udpeget af Jysk børneforsorg/Fredehjem.
 

Familiebos bestyrelse består af:

  • Formand, speciallæge, Peter Haahr, Vejle
  • Næstformand, gårdejer, Martin Hjort Jensen, Vejle
  • Leder Kit Kielstrup, Vejle
  • Familie - og forebyggelseschef i Billund Kommune, Helle Stork, Vejle
  • Tidligere borgmester og præst, Flemming Kristensen, Vejle

 

Kontakt os hvis du vil vide mere om arbejdetfamilieopholds-stedet tæt på by og natur i vejle
FAMILIEBO
Jellingvej 4
7100 Vejle

Tel. 75 82 16 46
post@familiebo.dk